Tumbuhan (Fotosintesis)

Pada akhir Pdpc murid dapat:
1. Menyatakan maksud fotosintesis
2. Menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *