PLC Penulisan RPH TS25

Pada 20 oktober 2020, diadakan PLC berkaitan penulisan RPH TS25. Format baru penulisan RPH itu diperkenalkan kerana bagi mencapai keseragaman dalam penulisan RPH disamping memperkenalkan kriteria kejayaan dalam penulisan RPH. Selain daripada itu, RPH tersebut juga mengandungi logo TS25 sebagai lambang pengiktirafan sekolah U2 sebagai sekolah TS25 di daerah Skudai.