LDP S.O.P Perlaksanaan PLC

Pada 9 September 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat U2, diadakan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) berkaitan Profesional Learning Community (PLC). LDP ini disampaikan oleh En Jaafar Bin Hj Jamian. Para peserta yang terdiri daripada Ketua Panitia dilatih untuk mengisi borang S.O.P Perlaksanaan PLC (PDCA-FIS).