Program Jom Hijau

Pada 13 Oktober 2020, U2 telah menerima kunjungan daripada Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (BMIP) bagi menilai penyertaan U2 dalam program Jom Hijau. Program Jom Hijau ini bermatlamat; Menggalakkan penglibatan golongan sasar dalam memelihara, menjaga keindahan dan kebersihan landskap. Berperanan membantu PBT dalam menjaga, memelihara dan menyelenggara kawasan lapang/hijau melalui sumbangan tenaga secara sukarela oleh komuniti …

Program Jom Hijau Read More »